Hər kəsə öz tarìxì – mənəvì borcunu ödəmək ìmkanları arzusuyla…

Ən son yayımlanan yazılar

RUHUN AZADLIQ EHTİRASI

pərvazlanmaq istəyi cinsi oyanışın əlavəsi yox; fərdin həm gözəgörünməz, həm də əvəzolunmaz enerji materiyasıdır və bu materiyanın ilkin mərhələdə “+”, yaxud “-” yüklə yüklənməsinin təsəvvürəgəlməz dərəcədə ciddi əhəmiyyəti var. Bunun belə olduğunu tam dolğunuluğu ilə dərk etmək üçün həyati bir misala diqqət yetirək: SERGEY ŞEVKUNENKO. XX əsrin 70-ci illərində bu imza sovetlər imperiyasında ən populyar […]

Tərbiyə

… Həlledici məqam insanın zəruri tələbatlarının sosial, psixoloji-mənəvi, fəlsəfi, tarixi, irsi-genetik aspektləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilən TƏRBİYƏ mexanizmidir. Hələ ta qədimdən insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasına hesablanmış tərbiyə mexanizminin beş əsas parametrə: – sağlamlıq və fiziki güc, – zehin aydınlığı və öyrənmə fərasəti, – təfəkkür itiliyi, idraki təhlil və həyatı dərketmə bacarığı, – mənəvi zənginlik, əqidə […]

Beşikdən Qəbrə qədər – Yol və Ömür yolu

YOL! Bu bir kəlmənin sadəcə səslənişi belə insan düşüncəsini ətalətdən çıxıb, aktivləşməyə vadar edir. Çünki yol qət etmək zəruri hərəkətdir – əqli və fiziki gərginliklərlə, hiss və həyacanlarla xarakterizə olunan müntəzəm dinamik prosesdir; eyni zamanda, insan düşüncəsinə sığmayacaq sayda çoxməchullu funksionallıqdır. Görünür, elə bu səbəbdəndir ki, coğrafi mövqeyindən, yaşayış tərzindən, inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq, bütün […]

Yazarın kitablarını ödənişsiz olaraq əldə etmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın


Sosial Mediada Təşkilatçılar

Məqalələrimiz ilk sizə gəlsin !

%d bloggers like this: