KİM QARĞIDI ?!

Qarğıyanın haqqı varsa, qarğısın.

Bu nə dərddi haqsız məni qarğıyır…

İki başı əgər varsa, qarğışın

Tanrı niyə təkcə məni qarğıyır

Niyə canım təkcə mənin ağrıyır…

—————————————————————————

Bu qismətmiş… təkin canı təkdi tək…

Tək canıma Allah dərdi əkdi! Çək…

Dərd sənindi… Çək ki canım çək ki çək…

Sanma dərdə özgə kimsə ağrıyır

Dərdi görüb, kimsə dinsə, ağrıyır…

—————————————————————————

Vaysılanma…dərdə dözmək nər işi

Dərdi bilməz dərdə dözməz hər kişi…

Necə dönsə bu dünyanın gərdişi

Dərd ki gəldi…gecə-gündüz ağrıyır

Heç ovunmur… elə düm-düz ağrıyır…

—————————————————————————

Kimsə səni anlamasa dərd deyil!!!

Bəndə fikri mizan deyil! Sədd deyil!!!

Dərdlilərə dərd gətirən mərd deyil!

Nahaqq sözdən könül yaman ağrıyır

Ürəyinə şübhə daman ağrıyır…

—————————————————————————

Düşmən dostsa, dost yaddısa…dad haray…

Zəhər dildə bal daddısa…dad haray…

Güman səni aldatdısa…dad haray…

Düz deyilsə, elə güman ağrıyır…

Düşmənindən aman uman ağrıyır…

—————————————————————————

Bu dünyanın qeyri-qalu sirdimi?

Qarğışlının dərdi-səri birdimi?

Şeytan əgər bircə qəlbə girdimi

O qəlb elə ağrıdıqca ağrıyır

Bu dünyanı qarğıdıqca qarğıyır…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: