BƏS SƏNÌ NÌYƏ APARMAYIB?

Yüz yaşlı qocanın sorağıyla Şəkiyə gəlmiş müxbiri “Komsomol” ləqəbli kolxoz sədrinìn özü müşayət edir ki, artıq-əskik danışan olmasın, qocaya da him-cim eləyir ki, ağıllı danış. Qoca da baxışıyla qandırır ki, narahat olma uşaq deyiləm. Və başlayır əmək qabaqcılı olduğu dövrdən yadında qalan monoloqa:

-Gözəl quruluşdu bizim quruluş, vallah sovet hökumətinin…

Sədr müxbiri duyuq salmamaq üçün qışqırır ki, əşi, getdi o sovet. Qoca da heç tövrünü pozmadan, – Keçməz bala, mənim siyasi səhv eləyib NKVD-yə düşəsi halım yoxdu. Ağlın Qafar kişiyə getməsin – deyir.

Sədr işin yoğunlayacağını görüb and-aman eləyir ki, vallah getdi sovet hökuməti.

Sədrin cəsarətindən heyrətə düşən qoca qorxa-qorxa soruşur ki: “A bala, hayında getdisə, bə səni niyə aparmadı. Axı Nikolay gedəndə kəndxudalarını aparmışdı özüylə…”

  03.06.1997 (“Dövran”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: